Bezpieczne Nakłuwacze

Jednorazowe narzędzia które są pomocne w uzyskiwaniu próbki krwi z palca.

Nakłuwacze bezpieczne to jednorazowe urządzenia służące do pobierania próbek krwi kapilarnej przeznaczone do użytku przez pracowników służby zdrowia w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych. Stanowią one integralną część programów zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w szpitalach, przychodniach, laboratoriach, gabinetach lekarskich i wszędzie tam, gdzie zarówno pacjenci, jak i personel medyczny, powinni czuć się bezpiecznie. Stosowanie nakłuwaczy bezpiecznych pozwala na wyeliminowanie zranień igłami i zapobiega zakażeniom.

Nakłuwacze są:

Bezpieczne: wszystkie igły są sterylizowane promieniami gamma i zabezpieczone sterylną nasadką.

Dzięki całkowicie zamkniętej obudowie igła pozostaje ukryta zarówno przed, jak i po użyciu, co uniemożliwia zranienie, dodatkowo mechanizm dezaktywujący zapobiega ponownemu użyciu urządzenia.

Wygodne: powlekane silikonem, bardzo ostre igły, przyjmujące idealną pozycję podczas wykonywania nakłucia.

Oznaczone różnymi kolorami dla łatwego rozpoznania różne typy nakłuwaczy dopasowane rozmiarem do określonych zastosowań uzyskanych próbek krwi i dostosowane do różnych typów skóry pacjentów. Szeroka gama wzorów umożliwiających proste, wygodne i bezpieczne nakłucie.

Łatwe w użyciu: prosta obsługa, intuicyjna dwustopniowa aktywacja, która nie wymaga wcześniejszego ładowania, zarówno w przypadku aktywacji przy użyciu przycisku, jak i aktywacji przy kontakcie. Ponadto w nakłuwaczach jest zastosowana łatwo zdejmowalna szeroka i długa nasadka ochronna — wystarczy po prostu przekręcić i pociągnąć osłonę igły, aby ją zdjąć. Precyzyjna konstrukcja zapewnia wygodne ułożenie palca i pobranie optymalnej próbki krwi.

Nakłuwacze bezpieczne aktywowane przy użyciu przycisku.

Cechują się unikatowym rozwiązaniem konstrukcyjnym, które umożliwia aktywację nakłuwacza przez naciśnięcie przycisku aktywacyjnego umieszczonego u góry nakłuwacza.

Takim nakłuwaczem jest Medlance®

Nakłuwacze jednorazowe. Różne typy dla każdego zastosowania.

Nakłuwacze bezpieczne aktywowane przy kontakcie.

Cechują się unikatowym rozwiązaniem konstrukcyjnym, które umożliwia aktywację nakłuwacza przez proste przyciśnięcie go do palca.

Takim nakłuwaczem jest Medlance Plus®

Medlance Plus - Jednorazowe, bezpieczne nakłuwacze

Nakłuwacze Medlance w sprzedaży