box4med.com

box4med.com

Prosty w obsłudze system do transmisji danych z urządzeń medycznych do aplikacji obsługujących bazy danych.

Ważnym elementem w diagnozie i leczeniu pacjenta są często wykonywane testy parametrów medycznych, oraz zapisywanie i analiza wyników. Znacznie poprawiającym trafność diagnozy i skuteczność leczenia jest również dostęp do wyników z wielu poprzednich badań. W obecnym świecie cyfrowe bazy danych wyników pacjentów znacznie usprawniają tę część pracy. Z ich pomocą wszystkie potrzebne informacje można uzyskać błyskawicznie. Nie potrzeba opasłych kopert zawierających wyniki, często nawet z kilku lat, które, zwłaszcza przy dużej liczbie pacjentów, wymagają wielkich szaf z aktami. Przetrzymywanie danych na serwerach baz danych zwiększa wydajność administrowania informacjami o pacjentach, nie tylko ze względu na szybkie pobranie akt, ale też możliwość uzyskania do nich dostępu w każdym miejscu i czasie.

Dzisiaj często się używa elektronicznych pomiarowych urządzeń medycznych które w własnej pamięci zapisują wyniki pomiarów oraz mogą je przesyłać elektronicznie. Pewnym problemem tej funkcjonalności jest to, że wymagają zaangażowania personelu do zgrania ich na komputer, a następnie przesłania ich do wskazanego miejsca. Często też wymagają do tego osobnego oprogramowania do uzyskania połączenia i obróbki danych, którego niekoniecznie można uzyskać, jest drogi lub wymaga określonego systemu operacyjnego. W takim wypadku wydawało by się, że szybszym i łatwiejszym sposobem zapisania wyników z elektronicznych urządzeń jest wydrukowanie ich, a następnie ręczne wpisanie do komputera. Digitalizacja (wprowadzanie do komputera) wyników testów z urządzeń pomiarowych zabiera czas który mógłby być poświęcony dla kolejnych pacjentów.

Aby usprawnić przesyłanie, analizę i przechowywanie danych stworzono prosty w obsłudze system, którego zadaniem jest wykonywanie tego samodzielne oraz przyśpieszenie procesu uzyskiwania i przesyłu wyników. Wynikiem tego jest odciążenie personelu medycznego z wymaganych obowiązków administracyjnych.

Urządzenie systemu box4med.com
Urządzenie systemu box4med.com

Podstawą systemu jest mały, tani komputer. Ma on parametry techniczne i rozmiar podobny do smartfonów, jednak pozbawiony ekranu i bezpośrednich sposobów komunikowania się z nim (wbudowanej klawiatury). Posiada za to liczne gniazda umożliwiające podpięcie przez USB innych urządzeń zewnętrznych, w tym elektronicznych urządzeń do pomiarów medycznych.

Urządzenie to zostało specjalnie przygotowane i wyposażone w program umożliwiający szybką i wygodną transmisję oraz synchronizację danych przesyłanych przez urządzenia przeznaczenia medycznego.

Rolą systemu jest przesyłanie wyników testów z elektronicznych urządzeń do pomiarów medycznych bezpośrednio do bazy danych. Dzięki temu możliwa jest błyskawiczna obróbka, analiza i archiwizacja danych. System znacząco usprawnia pracę personelu medycznego ponieważ zwalnia z potrzeby ręcznego wprowadzania wyników testów, a co za tym idzie skraca czas potrzebny na administrację.

Urządzenie systemu box4med.com
Urządzenie systemu box4med.com